Betingelser for brug af Finansi

Nærværende vilkår og betingelser gælder ved brug af Finansi’s tjenester, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt. Ved interaktion med finansi.dk eller andre af Finansi kontrollerede kanaler (herefter Hjemmesiden), accepterer du (herefter Brugeren) samtlige nedenstående vilkår og betingelser samt Persondata- og Privatlivspolitik for Finansi.

Finansi

Finansi markedsfører med et kommencielt formål ansvarlig långivning på fair vilkår fra en ikke-repræsentativ del af långiverne på det danske marked (herefter Udbyderen), hvilket betyder, at de viste lån ikke skal betragtes som fuldt dækkende for alle udbudte lån. Med ansvarlig långivning forstås, at Brugeren tydeligt informeres om alle relevante vilkår og priser på udbudte produkter og alle herved forbundne rettigheder og forpligtigelser inden en eventuel indgåelse af låneaftale mellem Brugeren og Udbyderen.

Personlige oplysninger

Ved brug af Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til formularer eller beregnere, accepterer Brugeren, at der løbende kan registreres generelle og personfølsomme oplysninger (herunder fulde navn, e-mailadresse, RKI-status, lønindkomst mv.) blandt andet med henblik på efterfølgende dataudveksling med Udbyderen i forbindelse med udarbejdelse af et lånetilbud.

Finansi sikrer, at al kommunikation mellem Finansi og Brugeren via Hjemmesiden sker krypteret, at særligt personfølsomme oplysninger lagres krypteret hos Finansi og at eventuel dataudveksling med Udbyderen ligeledes sker krypteret.

Uddybende information om hvordan Finansi håndterer Brugerens personlige oplysninger er oplyst i Persondata- og Privatlivspolitik for Finansi.

Ansøgning

Ved accept af Finansi’s betingelser, klik på ansøgningsknapper og/eller afsendelse af ansøgningsformularer giver Brugeren samtykke til, at indsamlede oplysninger kan overdrages af Finansi til Udbyderen med henblik på gennemførsel af et videre kreditvurderingsforløb, og at Brugeren derved kan blive automatisk viderestillet til Udbyderens tekniske platform.

Finansi kan modtage kommission fra Udbyderen ifm. ansøgning, lånetilbud og/eller dataudveksling.

Långivning

Finansi er ikke långiver og tilbyder ikke udlån eller andre finansielle produkter. Ethvert tilbud om långivning overfor Brugeren er afgivet af Udbyderen og kreditvurdering, finansiering og andre relevante processer sker gennem den i tilbuddet angivne Udbyder.

Finansi er ikke part i lånetilbud, ej heller ved eventuel indgåelse af låneaftale på baggrund af det af Finansi formidlede lånetilbud. Finansi kan modtage kommission fra Udbyderen for formidling af ansøgningen.

Finansi’s forpligtigelser

Finansi’s formål er via Hjemmesiden at stille en platform til rådighed, hvor Brugeren kan finde information og eventuelt ansøge om et lånetilbud fra Udbyderen. Finansi er i den forbindelse forpligtiget til at sikre at al information om vilkår, priser og produktinformation er overensstemmende med det af Udbyderen oplyste. Endvidere er Finansi forpligtiget til at markedsføring overholder dansk lovgivning og i øvrigt følger Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Brugers rettigheder

Brugeren kan til enhver tid, i henhold til Lov om behandling af personoplysninger, få oplyst, hvordan Finansi behandler personlige oplysninger, hvilke oplysninger der er registreret om Brugeren og hvilke samarbejdspartnere oplysningerne eventuelt udveksles med.

Uddybende information om hvordan Finansi håndterer Brugerens personlige oplysninger er oplyst i Persondata- og Privatlivspolitik for Finansi.

Information om samtykke til markedsføring

Ved anvendelse af formularer og/eller ansøgning gennem Hjemmesiden kan Brugeren give samtykke til at modtage markedsføring fra Finansi. Samtykket sikrer, at Finansi kan give Brugeren den bedst mulige oplevelse ved ansøgning af lånetilbud gennem Finansi. Ved samtykke accepteres, at Finansi anvender den af Brugeren oplyste information til at markedsføre Finansi’s og samarbejdspartneres tjenester og produkter via e-mail, SMS eller andre lignende medier.

Finansi kan modtage kommission for formidling af samarbejdspartneres tjenester og ydelser til Brugeren. Brugerens oplysninger vil aldrig blive videregivet eller solgt til tredjepart uden samtykke.

Samtykket til at modtage kommunikation fra Finansi kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Finansi’s Kundeservice, ved at skrive til info@finansi.dk, ved automatisk framelding via et frameldingslink i udsendte e-mails eller ved anden skriftlig kontakt til Finansi.

Klageadgang

Skulle der opstå problemer eller misforståelser ved brug af Finansi’s services, og opleves det, at Kundeservice mod forventning ikke tager sig tilfredsstillende af dette, er følgende klagemuligheder tilgængelige:

Finansi’s Klageansvarlige kan kontaktes ved at sende en e-mail til info@finansi.dk, hvor det oplyses, hvilket forhold der klages over.

Ønskes der at indgives klage vedrørende Finansi’s behandling af personoplysninger, kan ovenstående klagemuligheder ligeledes finde anvendelse. Behandles en klage over behandling af personoplysninger mod forventning ikke tilfredsstillende, kan den videresendes til Datatilsynets adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Ønskes der at indgives klage over den af Finansi udførte markedsføring, kan der efter en forgående henvendelse til Finansi’s Kundeservice indgives klage til Forbrugerombudsmanden via dennes hjemmeside.

Ønskes der at indgives klage over selve lånet, kan der rettes henvendelse direkte til Udbyderen eller Ankenævnet for Finansieringsselskaber via finansanke.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Finansi kan ikke gøres erstatningsansvarlig for de på Hjemmesiden oplyste informationer, såfremt eventuelle mangler skyldes samarbejdspartnere, øvrige tredjeparter eller andre forhold, som er uden for Finansi’s kontrol, herunder men ikke begrænset til nedbrud af eller manglende adgang til IT-systemer, sabotage, computervirus mv. Endvidere kan Finansi ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader der måtte opstå i tilfældet at en ansøgning på Hjemmesiden ikke afsendes til, modtages af, eller behandles af Udbyderen.

Finansi kan på ingen måde holdes erstatningsansvarlig for forhold og/eller aftaler indgået mellem Brugeren og Udbyderen. Dette gælder også såfremt lånetilbuddet eller låneaftalen er formidlet gennem Finansi’s platform.

Sammenlign de billigste online lån

Lån penge online på Finansi.dk
5 stjerner
5 af 5 baseret på 13 bedømmelser
Bedøm Finansi.dk

Finansi.dk - Betingelser - Privatlivspolitik - Cookies

Finansi.dk er drevet med et kommencielt formål, og viste produkter skal ikke ses som en fuldstændig eller repræsentativ oversigt over markedet.