Persondata- og Privatlivspolitik

Nærværende indeholder og oplyser om Persondata- og Privatlivspolitikken som finder anvendelse ved brug af finansi.dk og andre af Finansi’s tjenester (herefter Hjemmesiden).

Indsamling og lagring af persondata

Ved at besøge og anvende Hjemmesiden accepterer du, at der kan registreres oplysninger om dig og dit besøg, som i særlige tilfælde kan være personfølsomme. Registrering af data sker blandt andet med henblik på; at yde de tilbudte tjenester, at opretholde kommunikation, dataudveksling af nødvendige oplysninger med samarbejdspartnere, at udarbejde statistik og analyse til brug for optimering af Hjemmesiden, at udføre markedsføringsaktiviteter mv.

Den dataansvarlige er:
Finansi.dk
Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K

Ved samtykke til vores betingelser og nærværende privatlivspolitik ved formularer på Finansi.dk samt samarbejdspartnere (herunder Facebook.com), accepterer du kommunikation iform af emails og SMS med kommercielt formål. Førnævnte kommunikation viser produkter, som ikke skal ses som fuldstændig eller repræsentativ oversigt for hele markedet.

Du har til enhver tid, i henhold til Lov om behandling af personoplysninger, ret til at få indsigt i og gøre indsigelse mod de informationer, som Finansi har indsamlet og lagret om dig samt hvordan oplysningerne deles med samarbejdspartnere. Du kan kontakte Finansi’s Kundeservice, hvorefter vi vender tilbage inden 4 uger, jf. Persondataloven.

Finansi indsamler via Hjemmesiden de oplysninger, som du oplyser via formularer. Dette gælder bl.a. navn, bopæl, økonomiske forhold mv. Finansi, tilbudsgiver og øvrige samarbejdspartnere kan på baggrund af de oplyste information på ansøgningstidspunktet eller senere indhente yderligere oplysninger fra offentlige tilgængelige registre.

Hjemmesiden følger OECD’s guidelines til Privatlivspolitik.

Personfølsomt data

Persondata, herunder personfølsomme oplysninger, lagres løbende i forbindelse med ansøgning af lånetilbud via Hjemmesiden med formål at dataudveksle nødvendige oplysninger til udbyderen af det markedsførte produkt. Registrering og dataudveksling sker ligeledes med henblik på at långiveren kan gennemføre kreditvurdering. Ved afsendelse af ansøgning om lånetilbud accepterer du, at dine persondata kan blive anvendt i forbindelse med långivers kreditvurdering hos tredjepart.

Datasikkerhed

Hjemmesiden opfylder lovkrav om krypteret teknologi til overførsel af persondata af følsom karakter. Herunder men ikke begrænset til navn, e-mailadresse, RKI-status, telefonnummer, adresse, arbejdsforhold og økonomi.

Indsamling og lagring af førnævnte data opbevares krypteret og fortroligt.

Ved at anvende Hjemmesiden accepterer du, at der kan ske lagring af teknisk data såsom IP-adresse, browserinformation mv.

Videregivelse af oplysninger

Persondata og andre oplysninger om ansøgninger er kun tilgængeligt for relevante, tavshedsbelagte medarbejdere hos Finansi. Oplysninger vil kun blive dataudvekslet/videregivet til Finansi’s samarbejdspartnere ved aktivt samtykke eller ved anden aftale med dig, og kun i det omfang det er nødvendigt for at kunne yde den tilbudte tjeneste. Samarbejdspartnerens forretningsbetingelser, lånevilkår, vilkår om persondata og andre relevante betingelser vil altid blive oplyst og kræve samtykke før dataudveksling.

Finansi kan videregive persondata og øvrige relevante oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, den danske lovgivning kræver.

Cookies

Se Finansi’s særskilte vilkår om anvendelse af cookies.

Sammenlign de billigste online lån

Lån penge online på Finansi.dk
5 stjerner
5 af 5 baseret på 13 bedømmelser
Bedøm Finansi.dk

Finansi.dk - Betingelser - Privatlivspolitik - Cookies

Finansi.dk er drevet med et kommencielt formål, og viste produkter skal ikke ses som en fuldstændig eller repræsentativ oversigt over markedet.